Een inlenersbeloning voor uitzendkrachten: wat houdt dit precies in? Gelijke beloning voor gelijk werk is de norm voor ingeleend personeel en de naleving hiervan kan worden gecontroleerd door de SNCU. Sinds 2015 geldt voor uitzendkrachten vanaf de eerste dag de inlenersbeloning. En sinds 2020 geldt voor payrollkrachten precies dezelfde beloning als voor de eigen medewerkers bij de inlener. Maar hoe weet u als intermediair of als inlener wat de juiste beloning is? De definitie verschilt per cao en is afhankelijk van de eigen arbeidsvoorwaarden van de inlener. En als gevolg van jurisprudentie én de Wet Aanpak Schijnconstructies, zijn beide partijen hoofdelijk aansprakelijk voor onjuiste toepassing van de beloningsregels. FlexKnowledge geeft u graag advies op maat omtrent de inlenersbeloning.

Wat is de inlenersbeloning voor uitzendkrachten waar de SNCU op toeziet?

De inlenersbeloning voor flexwerkers is gedefinieerd in de cao voor Uitzendkrachten en wordt gecontroleerd door de SNCU. Hij bevat de volgende elementen:

 1. Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
 2. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan – dit ter keuze van de uitzendonderneming – gecompenseerd worden in tijd en/of geld;
 3. Toeslagen voor overwerk, voor werken in onregelmatigheid (waaronder feestdagen), verschoven uren, ploegendienst en werken onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk (waaronder werken onder lage of hoge temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen, of vuil werk);
 4. Initiële loonsverhoging (hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald);
 5. Kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);
 6. Periodieken (hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald).
 7. Vergoeding van reisuren en/of reistijd verbonden aan het werk (tenzij de reisuren of reistijd reeds als gewerkte uren worden aangemerkt)
 8. Eenmalige uitkeringen, ongeacht het doel of de reden van de uitkering. Met eenmalige uitkeringen worden geen periodiek repeterende uitkeringen bedoeld;
 9. Thuiswerkvergoedingen, waarbij het deel van de vergoeding dat niet bij wet gericht is vrijgesteld bruto wordt uitgekeerd.

Elk van deze elementen kent zijn voorwaarden om ze op de juiste manier te bepalen en vervolgens zijn er diverse manieren om er mee om te gaan. En elke manier heeft een ander prijskaartje. FlexKnowledge is dé expert om u daarbij te helpen. Met ons advies krijgt elke uitzendkracht de juiste inlenersbeloning.

Inlenersbeloning voor uitzendkrachten, wat kunnen wij voor u doen?

Ons bureau heeft aan de wieg gestaan van CAOWijzer. Dit is een handige wizard om van meer dan 200 cao’s eenvoudig de juiste beloning voor flexkrachten vast te stellen. Maar soms heeft u behoefte aan meer, bijvoorbeeld om uniforme inkoopinstructies vast te stellen. Dan komt ons persoonlijke advies in verband met de inlenersbeloning goed van pas.

FlexKnowledge heeft een methodiek ontwikkeld die voor alle partijen een juiste toepassing van de inlenersbeloning heel eenvoudig maakt. Hieronder volgt een duidelijk overzicht voor zowel inlener als intermediair met de geldende arbeidsvoorwaarden. Daarbij hanteren we de volgende stappen:

 • De toepasselijke cao én de (aanvullende) arbeidsvoorwaarden van de inlener worden geanalyseerd op elementen van de inlenersbeloning: de beste van die twee geldt voor de ingeleende krachten;
 • De toeslagen en vergoedingen worden inzichtelijk gemaakt;
 • De kostprijsstructuur van elk van deze elementen wordt toegelicht.

Een bijkomend voordeel van deze uitwerking is dat alle partijen dezelfde uitgangspunten hanteren voor de tariefbepaling en het uitzendbureau dus betaald wordt voor zijn toegevoegde waarde.

Wees een controle van de SNCU voor en informeer naar de inlenersbeloning voor uitzendkrachten

Wilt u een SNCU-controle voorkomen en advies inwinnen omtrent de inlenersbeloning van uitzendkrachten? Of heeft u interesse in de andere diensten en producten die wij aanbieden? Onze consultants staan graag voor u klaar. Vraag een kennismakingsgesprek aan door te bellen naar 088 – 999 1200 of stuur een e-mail naar info@flexknowledge.nl.

Wat is de inlenersbeloning voor uitzendkrachten, waar de SNCU op toeziet?

De inlenersbeloning voor flexwerkers is gedefinieerd in de cao voor Uitzendkrachten en wordt gecontroleerd door de SNCU. Hij bevat de volgende elementen:

 1. Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
 2. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan – dit ter keuze van de uitzendonderneming – gecompenseerd worden in tijd en/of geld;
 3. Toeslagen voor overwerk, voor werken in onregelmatigheid (waaronder feestdagen), verschoven uren, ploegendienst en werken onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk (waaronder werken onder lage of hoge temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen, of vuil werk);
 4. Initiële loonsverhoging (hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald);
 5. Kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);
 6. Periodieken (hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald).
 7. Vergoeding van reisuren en/of reistijd verbonden aan het werk (tenzij de reisuren of reistijd reeds als gewerkte uren worden aangemerkt)
 8. Eenmalige uitkeringen, ongeacht het doel of de reden van de uitkering. Met eenmalige uitkeringen worden geen periodiek repeterende uitkeringen bedoeld;
 9. Thuiswerkvergoedingen, waarbij het deel van de vergoeding dat niet bij wet gericht is vrijgesteld bruto wordt uitgekeerd.

Elk van deze elementen kent zijn eigenaardigheden om ze op de juiste manier te bepalen en vervolgens zijn er diverse manieren om er mee om te gaan. En elke manier heeft een ander prijskaartje. FlexKnowledge is dé expert om u daarbij te helpen.

Inlenersbeloning voor uitzendkrachten, wat kunnen wij voor u doen?

Ons adviesbureau heeft aan de wieg gestaan van CAOWijzer, een handige wizard om van meer dan 200 cao’s eenvoudig de juiste beloning voor flexkrachten vast te stellen. Maar soms heeft u behoefte aan meer, bijvoorbeeld om uniforme inkoopinstructies vast te stellen.

FlexKnowledge heeft een methodiek ontwikkeld die voor alle partijen een juiste toepassing van de inlenersbeloning heel eenvoudig maakt. Een duidelijk overzicht voor zowel inlener als intermediair met de geldende arbeidsvoorwaarden. Daarbij hanteren we de volgende stappen:

 • De toepasselijke cao én de (aanvullende) arbeidsvoorwaarden van de inlener worden geanalyseerd op elementen van de inlenersbeloning: de beste van die twee geldt voor de ingeleende krachten;
 • De toeslagen en vergoedingen worden inzichtelijk gemaakt;
 • De kostprijsstructuur van elk van deze elementen wordt toegelicht.

Een bijkomend voordeel van deze uitwerking is dat alle partijen dezelfde uitgangspunten hanteren voor de tariefbepaling en het uitzendbureau dus betaald wordt voor zijn toegevoegde waarde.

Wees een controle van de SNCU voor en informeer naar de inlenersbeloning voor uitzendkrachten

Wilt u een SNCU-controle voor zijn en meer informatie inwinnen omtrent de inlenersbeloning van uitzendkrachten? Of heeft u interesse in de andere diensten en producten die wij aanbieden? Onze consultants staan graag voor u klaar. Vraag een kennismakingsgesprek aan door te bellen naar 088 – 999 1200 of stuur een e-mail naar info@flexknowledge.nl.