Gelijk geld voor gelijk werk

 

Gelijke beloning voor gelijk werk is de norm voor ingeleend personeel. Sinds 2015 geldt voor uitzendkrachten vanaf de eerste dag de inlenersbeloning. En sinds 2020 geldt voor payrollkrachten precies dezelfde beloning als voor de eigen medewerkers bij de inlener. Maar hoe weet u als intermediair of als inlener wat de juiste beloning is? De definitie verschilt per CAO en is ook afhankelijk van de eigen arbeidsvoorwaarden van de inlener. En als gevolg van jurisprudentie én de Wet Aanpak Schijnconstructies zijn beide partijen aanspreekbaar op onjuiste toepassing van de beloningsregels.

Wat is inlenersbeloning?

De inlenersbeloning is gedefinieerd in de CAO voor Uitzendkrachten. Hij bevat de volgende elementen:

  1. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
  2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan – dit ter keuze van de uitzendonderneming – gecompenseerd worden in tijd en/of geld;
  3. toeslagen voor overwerk, voor werken in onregelmatigheid (waaronder feestdagen), verschoven uren, ploegendienst en werken onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk (waaronder werken onder lage of hoge temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen, of vuil werk);
  4. initiële loonsverhoging (hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald);
  5. kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);
  6. periodieken (hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald).

Daarnaast dient ook reistijd te worden vergoed voor zover dit ook voor de medewerkers van de inlener wordt vergoed.

Elk van deze elementen kent zijn eigenaardigheden om ze op de juiste manier te bepalen en vervolgens zijn er diverse manier om er mee om te gaan. En elke manier heeft een ander prijskaartje. FlexKnowledge is dé expert om u daarbij te helpen.

Inlenersbeloning, wat kunnen wij voor u doen?

FlexKnowledge heeft aan de wieg gestaan van CAOWijzer, een handige wizard om van meer dan 200 cao’s eenvoudig de juiste beloning voor flexkrachten vast te stellen. Maar soms heeft u behoefte aan meer, bijvoorbeeld om uniforme inkoopinstructies vast te stellen.

FlexKnowledge heeft een methodiek ontwikkeld die voor alle partijen een juiste toepassing van de inlenersbeloning heel eenvoudig maakt. Een duidelijk overzicht voor zowel inlener als intermediair met de geldende arbeidsvoorwaarden. Daarbij hanteren we de volgende stappen:

  • De toepasselijke CAO én de (aanvullende) arbeidsvoorwaarden van de inlener worden geanalyseerd op elementen van de inlenersbeloning: de beste van die twee geldt voor de ingeleende krachten
  • De toeslagen en vergoedingen worden inzichtelijk gemaakt
  • De kostprijsstructuur van elk van deze elementen wordt toegelicht

Bijkomend voordeel van deze uitwerking is dat alle partijen dezelfde uitgangspunten hanteren voor de tariefbepaling en het uitzendbureau dus betaald wordt voor zijn toegevoegde waarde.

Interesse?

Neem contact met ons op voor een afspraak!