Een goed ingerichte backoffice bespaart geld en voorkomt risico’s

U wilt zeker weten dat de verloning goed gaat en als het kan uw kostprijs optimaliseren. FlexKnowledge helpt u daarbij!

Optimalisatie betekent niet alleen kostenvermindering, maar in onze ogen zeker ook risicobeheersing. Door de organisatie op diverse onderdelen te toetsen, brengen wij de kansen en risico’s in kaart.

Kostprijsoptimalisatie wordt vaak gezien als besparen op de kostprijs, zeker waar dat gaat om het verschillende manieren waarop een cao kan worden uitgelegd. Het gevolg is echter wel bijna altijd dat de werknemer erop achteruit gaat. Daar moet u zich bewust van zijn, maar het kan ook een argument zijn om het juist niet te doen. Zeker nu goede werknemers steeds schaarser worden. Het gaat er dus vooral om dat u zich bewust bent van de mogelijkheden en de gevolgen van uw keuzes.

Binnen de huidige regelgeving is het niet meer mogelijk om met vaksectoren te werken. Op de Whk na, liggen daarom alle premies al bij voorbaat vast. De enige ‘truc’ om de nog premies te verlagen is dus heel goed verzuimbeleid en -management.

Alles begint met een correcte verloning

De software voor de verloning

Juiste instellingen van de software zijn de basis voor besparingen op de kostprijs. Zijn de grondslagen niet goed, dan zijn de kosten hoger dan verwacht en de marge navenant lager. Probleem is vaak dat de leverancier keuzes heeft gemaakt, die in de praktijk niet altijd de juiste zijn en dat verschillen tussen de verwachtingen en de realiteit vaak pas laat worden ontdekt.

Onze aanpak

We beginnen met de basisinstellingen: worden de juiste premies gehanteerd? Daarna controleren wij de grondslagen vanuit de werkelijke verloning, dus aan de hand van loonstroken. Samen met u definiëren wij de diverse situaties die zich voor kunnen doen en vervolgens gaan we de bijbehorende loonstroken terugrekenen op basis van de grondslagen zoals die zijn vastgelegd in de cao en andere wet- en regelgeving.

Deze aanpak zorgt voor het beste rendement, want als de output goed is, hoeft de rest van de keten niet meer onderzocht te worden. Is de output niet goed, dan weten wij ook direct waar we moeten gaan zoeken om dat te herstellen. Dat zorgt dus voor een efficiënt project! Helaas hebben we nog nooit een volledig foutloze verloning gevonden…. Zeker als de ET-regeling wordt toegepast, zien we vaak grote fouten.

De CAO en de arbeidsovereenkomsten

Cao’s zijn per definitie onduidelijk geschreven. Om alle betrokken partijen het gevoel te geven dat ze een overwinning hebben behaald bij de onderhandelingen, zijn artikelen vaak op meerdere manieren uit te leggen. Dat geldt al helemaal waar de CAO voor Uitzendkrachten gecombineerd moet worden met de cao van de opdrachtgevers. Door de juiste combinaties te maken, kan ook hier geld worden bespaard, maar juist op dit onderdeel heeft dat vaak wel consequenties voor de werknemers.

Soort arbeidsovereenkomst

Welke keuzes zijn er gemaakt: wel of geen oproepcontract, wel of geen uitzendbeding? En zijn dat keuzes die passen bij de behoeftes van de inleners? Welke risico’s neemt u met uw keuze? Al dit soort zaken komen aan bod tijdens de scan. Ook kunnen we de gebruikte overeenkomsten inhoudelijk toetsen aan de CAO en de wet- en regelgeving. Maar u kunt natuurlijk ook gebruikmaken van onze modelovereenkomsten.

Grondslagen

Soms is er twijfel over de juiste grondslagen. Moet over ADV nu wel of niet vakantiegeld worden opgebouwd? Of pensioenpremie afgedragen? Voor dit soort zaken is de CAO voor Uitzendkrachten leidend. Maar gaat dat goed tijdens de verloning? Dit onderzoeken wij op basis van de loonstroken.

Feestdagen

Bij contracten met uitzendbeding heeft de werkgever een keuze hierin. De praktijk leert dat een collectieve feestdagreservering altijd goedkoper is, zeker als hij gecombineerd wordt met het volgende punt. De keuze moet schriftelijk worden vastgelegd.

Voor contracten zonder beding geldt doorbetaling tijdens feestdagen. In de CAO voor Uitzendkrachten zijn daar duidelijke afspraken over gemaakt. Worden deze nagekomen?

Loondoorbetaling bij ziekte en leegloop

Afhankelijk van de manier waarop de arbeidsomvang is vastgelegd, kan er misschien worden bespaard op de doorbetaling bij ziekte en leegloop, maar ook op dit punt is de CAO voor Uitzendkrachten verduidelijkt. Waarschijnlijker is daarom dat u niet volledig aan de CAO voldoet, maar dat ontdekken we dan tijdens de scan.

ADV

Voor de omgang met ADV zijn diverse varianten uit te werken, ieder met hun eigen gevolgen voor de kostprijs. De website leent zich er niet voor om dat allemaal te bespreken. Over dit onderwerp kunnen we u een presentatie geven die twee uur duurt…. De bandbreedte bij 13 ADV-dagen en een 40-urige werkweek ligt grofweg tussen 6% tegen de kostprijs van normale uren en 5,65% tegen de kostprijs van een bruto vergoeding. De manier waarop u omgaat met de ADV is onderdeel van de analyse van de loonstroken, maar wellicht is er een aanvullende inventarisatie nodig. Daarna kunnen wij samen met u de gewenste situatie vaststellen en daar naartoe werken.

Vaststelling van de inlenersbeloning

De cao stelt eisen aan de vaststelling van de beloning. Voor het achterhalen en vastleggen hebben wij handige formulieren ontwikkeld. Maar de eenmaal vastgestelde beloning moet wel op de juiste manier worden toegepast. Niet te weinig, maar ook niet teveel. Wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de software biedt om dit te borgen? Een eerste indruk van de toepassing ervan blijkt uit de loonstroken. Voor de borging gaan wij met u in gesprek en moet ook de inrichting van de software worden bekeken.

En dit is nog lang niet alles

Ongetwijfeld komen er uit ons onderzoek ook nog andere punten naar voren en dan zullen wij die uiteraard meenemen in het traject.

Interesse?

U ziet aan onze aanpak dat we ook hier met minimale investeringen maximaal resultaat voor u bereiken. Enerzijds om de mogelijkheden optimaal te gebruiken en anderzijds om de risico’s van verkeerd gebruik te voorkomen. Meer weten? Neem dan snel contact met ons op voor een kennismaking of bel naar 088 -999 1200