Training Verzuimkosten omlaag, wat ‘moet’ en wat ‘kan en mag’? Tijdens deze eendaagse training leer je dat van onze consultant Jaco Coster.

Kosten van verzuim kunnen wel 12 jaar doorlopen!

Verzuimende (ex-) werknemers kunnen voor een forse schadepost zorgen. Zolang het dienstverband duurt moet het loon worden doorbetaald en zijn de re-integratiekosten voor rekening van de werkgever. Na einde contract komen daar de kosten van de ZW – en mogelijk na 2 jaar – van de WGA nog eens bij.

Nederland is op dit gebied koploper in Europa. Er zijn weinig onderwerpen waar de meningen over de oorzaken en de veroorzakers zo sterk uiteen lopen. Maar relevanter is de vraag of de hoogte van het verzuim een voldongen feit is of dat het is te beïnvloeden. En zo ja, hoe? De wet- en regelgeving is complex en bovendien verspreid over veel verschillende wetboeken en daaraan gelieerde regelingen.

Verzuim kun je beïnvloeden

Verzuim onder uitzendkrachten, gedetacheerden of payrollwerknemers kost veel geld, niet alleen aan doorbetaald loon, maar ook aan gemiste omzet. Voor de inlener is het vervelend, want hij maakt niet voor niets gebruik van flexibele werknemers: dat is omdat hij ze nodig heeft! En voor de werknemer is het vervelend, want als hij ziek is, krijgt hij minder loon. Als je dan ook nog beseft dat verzuim zo ongeveer de enige variabele is in de kostprijs, snap je waarom het zo belangrijk is om grip te krijgen op verzuim! Tijdens deze training helpen we je om die grip te gaan krijgen.

Doelstelling en programma

De training richt zich zowel op de wet- en regelgeving (‘wat moet ik eraan doen’) als op het effectief verzuim beheersen en voorkomen (‘wat kan en mag ik eraan doen’). De training duurt een dag, van 10.00 tot ongeveer 17.00 uur.

Dagdeel 1 (wat moet)

  • Wet- en regelgeving in vogelvlucht (BW, ZW, WIA, WVP)
  • Re-integratieverplichtingen werkgever en werknemer
  • Rol UWV
  • Financiële consequenties

Dagdeel 2 (wat kan en mag)

  • Privacy en verzuim
  • Verzuim met ‘twijfels’
  • Complex verzuim
  • Rol bedrijfsarts
  • Verzuimgesprek

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die in de praktijk, in welke functie dan ook, te maken heeft met (of last heeft van) verzuimende werknemers. De training is bedoeld voor uitzendbedrijven, detacheerders en payrollers. Het maximum per training is vier deelnemers.

Locatie

De training duurt een dag en wordt gegeven op het kantoor van FlexKnowledge in Nieuw Vennep. Indien gewenst kan de training ook in company worden gegeven.

Kosten

De training kost € 625,- per deelnemer. Kom je met twee of meer personen van hetzelfde bedrijf, dan betalen die extra personen 525,- per persoon. Helpdeskabonnees krijgen € 50,- korting op deze bedragen. Deze bedragen zijn exclusief BTW, maar inclusief lunch, cursusmateriaal en een exemplaar van het boek ‘Als de werknemer verzuimt‘.

Inschrijven kan via dit formulier:

Training Verzuim(kosten) omlaag!

Voor deze meeting zijn maximaal 4 plaatsen beschikbaar. Deelname is op volgorde van inschrijving. Als de meeting vol is, zullen wij contact met u opnemen voor een andere datum.