Advocaten en accountants doen duediligenceonderzoek om te bepalen of er risico’s zijn bij de over te nemen partij. Die richten zich vaak op de financiën, de belasting, contracten met leveranciers en afnemers. Dat is hun vak.

Maar uitzenden is dat niet. Dat is onze expertise. Wij zien risico’s die accountants en advocaten niet ontdekken. Denk hierbij aan de juiste toepassing van de inlenersbeloning, de juiste sectorindeling en mogelijke werkingssferen van andere cao’s en pensioenfondsen dan die van ABU of NBBU en StiPP. De specialisten van FlexKnowlegde bieden professionele hulp aan bij uw duediligenceonderzoek.

Zeker als de over te nemen partij actief is in de metaal en techniek, metalektro, vleesindustrie, transport of bouw is het verstandig dit onderzoeken. Wij hebben hierover een artikel gepubliceerd op FlexNieuws

Wat zijn de risico’s die we vinden tijdens een duediligenceonderzoek?

U ontvangt bij ons hulp bij uw duediligenceonderzoek dat aansluit op uw situatie. Als de over te nemen partij ten onrechte niet afdraagt aan een ander bedrijfstakpensioenfonds dan StiPP, bijvoorbeeld Pensioenfonds Vervoer, VLEP voor de vleessector, Pensioenfonds Metaal & Techniek of Pensioenfonds van de Metalektro, dan zijn dat enorme financiële risico’s. Vaak zien wij, dat uitleners zelf niet eens weten dat ze niet meer onder StiPP vallen. In de loop van de tijd is de dienstverlening zich steeds meer gaan richten op een specifiek vakgebied en uit kostenoverwegingen is men overgestapt van contracten mét uitzendbeding naar detacheringscontracten. En de combinatie van die twee zorgt dat niet meer aan de cumulatieve eisen wordt voldaan om nog bij StiPP te kunnen blijven.

Als aan het verkeerde pensioenfonds wordt afgedragen, dan zijn de risico’s 20 tot 30% van de loonsom over een periode van maximaal 5 jaar! Dat is een risico wat u graag vooraf wilt weten…

Waarom is het risico van een fout pensioenfonds zo groot?

De pensioenpremie voor StiPP is relatief laag, ook bij de Plusregeling. De maximale premie voor de werkgever na aftrek van de franchise ligt rond de 6,25%. Voor bijna alle andere pensioenfondsen is dat minstens het dubbele.

Het directe probleem is dat de werkgeverspremie verdubbelt. De indirecte problemen die ontstaan zijn echter nog veel groter:

  • een dergelijke claim kan maximaal 5 jaar teruggaan
  • er is in die periode ten onrechte afgedragen aan StiPP en het staat niet vast dat u die premie terugkrijgt
  • u moet met terugwerkende kracht aan het juiste pensioenfonds gaan afdragen en niet alleen het werkgeversdeel, maar ook het werknemersdeel
  • de kans dat u het werknemersdeel nog op de (voormalige) werknemers kunt verhalen is heel klein

Welke risico’s zijn er nog meer?

Afdragen aan het verkeerde pensioenfonds is het grootste risico. Maar vlak ook het risico van een verkeerde sectorindeling niet uit. Wij houden hier rekening mee tijdens onze hulp bij uw duediligenceonderzoek. Tot 2020 zijn steeds meer uitleners van sector 52, Uitzendbedrijven ingedeeld in een andere sector. Dat zorgde voor forse besparingen op de premie Sectorfonds en de premie Werkhervattingskas die konden oplopen tot 7% over de loonsom. Sinds 2020 mag dit niet meer en horen alle uitleners in sector 52, maar vooral bij detacheerders zien we dat dit lang niet altijd het geval is. U loopt dan een risico dat fors oploopt, ook weer met 5 jaar terugwerkende kracht.

Neem contact met ons op

Ons adviesbureau heeft methodes ontwikkeld om heel nauwkeurig en over meerdere jaren te bepalen hoe de loonsom is opgebouwd en of aan de eisen van de pensioenfondsen en de sectorindeling wordt voldaan. Wij vertellen u daar graag meer over onze bijdrage aan uw duediligenceonderzoek tijdens een persoonlijke kennismaking. Neem contact met ons op voor professionele hulp bij uw duediligenceonderzoek. U kunt bovendien bij ons terecht voor advies over flexwerkers.