De eerste klap is een daalder waard als een SNCU en/of StiPP controle dreigt!

U heeft een brief gehad van de SNCU en/of Stipp met daarin het verzoek om een aantal dossiers aan te leveren. Vaak worden onderzoeken gecombineerd en daarom hebben we het hierna alleen nog maar over de SNCU. De procedure is in beide gevallen ongeveer hetzelfde. U wilt uiteraard zo min mogelijk risico lopen en al helemaal geen vervolgonderzoek. Daarbij kan FlexKnowledge u uiteraard heel goed helpen!

Aanleveren dossiers

Dit is wat ons betreft hét moment om te voorkomen dat de SNCU in een later stadium besluit langs te komen. De SNCU heeft u namelijk gevraagd een aantal dossiers aan te leveren die u binnen zekere grenzen zelf kunt selecteren. Onze aanpak concentreert zich erop om binnen die grenzen op zoek te gaan naar foutloze dossiers en alle door de SNCU gevraagde documenten in één keer op de juiste manier aan te leveren. Als het lukt om dit te doen, is de kans groot dat de SNCU het dossier daarna sluit.

Stappen die we zetten

Kort samengevat is dit wat we doen nadat u onze offerte heeft ondertekend:

  • U stuurt ons de brief van de SNCU;
  • U overlegt daarna met ons over de samen te stellen dossiers;
  • U zoekt zelf het gevraagde aantal dossiers en de andere documenten bij elkaar;
  • U mailt deze stukken naar ons;
  • Zij toetst de stukken inhoudelijk op juistheid en volledigheid;
  • Onze salarisexpert Nettie Alkema controleert de loonstroken en toetst de toepassing van de inlenersbeloning;
  • Bij vragen, onduidelijkheden of onvolledigheid nemen we direct contact met u op;
  • Als dossiers kwalitatief onvoldoende zijn, vragen we u om een nieuw dossier dat we ook weer helemaal controleren;
  •  We bundelen de dossiers plus alle onderliggende stukken en we voorzien het geheel van een begeleidende brief. Afhankelijk van uw voorkeur versturen wij het hele pakket of doet u dat zelf.

Uiteraard kan op enig moment blijken dat het niet lukt alles op de gewenste manier te verzamelen. In dat geval leveren we het best mogelijke aan bij de SNCU. Een vervolgonderzoek is dan waarschijnlijk, maar wellicht kan het onderzoek op deze manier worden beperkt en u weet waar het zich op zal concentreren.

Vervolgtraject

Als de SNCU nader onderzoek nodig vindt, dan moet u een afspraak te maken met de door hun aangewezen onderzoeksinstelling, meestal is dat Normec of Providius. Bij voorkeur zijn wij bij deze afspraak aanwezig. Dit onderzoek leidt tot een conceptrapportage waarop u kunt reageren. In dit rapport staat vaak ook een indicatieve schadelast die volgt uit extrapolatie van de gevonden afwijkingen. Wij stellen in overleg met u de reactie op en die wordt in ieder geval toegevoegd aan de rapportage. Soms leidt onze reactie ook tot aanpassingen . Daarna wordt de rapportage definitief. Hoewel de reactie dus niet altijd leidt tot aanpassingen,  is het toch verstandig om inhoudelijk te reageren, anders verspeelt u de mogelijkheid om in een later stadium alsnog te reageren. In de praktijk blijkt ook in dit stadium ook nog wel overleg mogelijk.

Op basis van het definitieve rapport neemt de SNCU een besluit en als u het daar niet mee eens bent, kunt u (kort samengevat) naar de rechter stappen. Als de rechter het eens is met de SNCU en u veroordeelt tot nabetaling, dan kunnen wij u uiteraard ondersteunen bij de uitvoering ervan. Zover komt het meestal gelukkig niet.

Interesse?

Meer weten over  hoe wij u kunnen helpen als een onderzoek dreigt? Neem snel contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en een offerte op maat.