Bent u op zoek naar gedegen advies over de nieuwe privacywetgeving? FlexKnowledge heeft een diepgaande kennis over de huidige privacywetgevingen. Onze medewerkers kunnen u helpen volledig te voldoen aan de regels. Op die manier zijn zowel u als uw werknemers beschermd.

Privacywetgeving: B

Advies over de privacywetgeving: Bent u al AVGoké? Maak een goede start met onze Toolbox!

Net als voor de wet DBA en de inlenersbeloning geldt ook voor de privacywetgeving dat er weliswaar het nodige is veranderd, maar dat u in de kern al lang aan de meeste regels had moeten voldoen. Maar omdat de perceptie van het risico onder dwang van draconische boetes is gewijzigd, zijn veel bedrijven zich daar nu bewuster van. De privacywetgeving is echter zo complex, onduidelijk en omvangrijk, dat u waarschijnlijk niet goed weet waar u moet beginnen en ons advies goed kan gebruiken.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent een zware verantwoordingsplicht en legt daarmee de bewijslast voor de naleving van de AVG neer bij de organisatie. Dat betekent dat u moet kunnen aantonen dat u voldoet aan de eisen uit de AVG. Overal op internet zijn stappenplannen te vinden, bijvoorbeeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar die roepen vaak meer vragen op dan dat ze écht helpen.

Wat doen FlexKnowledge en Verdonck, Klooster & Associates voor u?

Samen hebben wij een serie van acht korte artikelen geschreven die u op weg helpen bij de eerste stappen. In deze artikelen leggen wij kort uit wat de AVG inhoudt en wat deze voor uw organisatie betekent. Deze artikelen zijn in 2017 en 2018 eerder gepubliceerd op FlexNieuws en in 2021 weer helemaal geactualiseerd. Als consultancybureau blijven wij steeds op de hoogte van de laatste wijzigingen.

FlexKnowledge en Verdonck, Klooster & Associates (VKA) hebben samen een toolbox ontwikkeld om u te helpen te voldoen aan die verantwoordingsplicht. Met behulp van templates en sjablonen, die speciaal ontwikkeld zijn voor de flexbranche, legt u de basis voor de uitvoering van de AVG. Advies over de privacywetgeving wordt zo zeer duidelijk uitgelegd.

De Toolbox Basis bevat:

 • Een Werkboek AVG voor de flexbranche, met praktische tips en tricks voor de invoering van de AVG
 • Het sjabloon register voor verwerkingsactiviteiten. In dit register legt u vast wat u verzamelt, met welk doel, welke grondslag daarvoor geldt en hoelang u de gegevens mag/moet bewaren. De meest voorkomende activiteiten hebben wij al voor u in het register vermeld;
 • Een model privacy statement voor op de website;
 • Een model privacy reglement voor uw medewerkers
 • Een model verwerkersovereenkomst;
 • Een sjabloon Functiebeschrijving FG/Privacy Officer;
 • De flyer ‘Bescherm je online privacy’;
 • Instructie voor het uitvoeren en rapporteren van een Privacy Impact Assessment (PIA);
 • De 10 gouden regels voor privacy by design;
 • Protocol datalekken en register voor incidentmeldingen

Het werkboek krijgt u in gedrukte vorm, de overige documenten digitaal. Bij de toolbox is altijd een telefonisch consult inbegrepen. Heeft u na het lezen van het werkboek nog vragen, dan kunt u die stellen tijdens een sessie van maximaal een half uur. Daarna gaat u er zelf verder mee aan de slag. Heeft u meer tijd nodig, dan kan dat natuurlijk en deze tijd wordt dan in rekening gebracht.

Heeft u behoefte aan meer ondersteuning of wilt u snel antwoord krijgen op inhoudelijke vragen, dan bieden wij de Toolbox Plus of Super.

Toolbox Plus

Op papier bent u met alleen de Toolbox al bijna klaar, maar omgaan met privacy vraagt om bewustzijn van de héle organisatie. Daar gaat een van onze consultants u bij helpen. Tijdens een meeting bij u op locatie worden de belangrijkste onderdelen van de AVG doorgenomen aan de hand van de acht thema’s uit het werkboek. Het doel van deze sessie is u en uw collega’s bewust(er) te maken van wat er dient te gebeuren en daar gezamenlijk mee aan de slag te gaan.

Vooraf leest u het werkboek door, kunt u vragen insturen en bepaalt u in grote lijnen wie wat zal gaan doen. Onze consultant licht de verschillende documenten uit de toolbox toe, beantwoordt vragen en bevordert het privacybewustzijn van uw medewerkers. Na deze bijeenkomst gaat u zelf verder aan de slag met de implementatie.

Heeft u behoefte aan een stok achter de deur om op tijd voorbereid te zijn op de AVG of wilt u snel antwoord krijgen op inhoudelijke vragen, dan bieden wij de Toolbox Super.

Toolbox Super

Wilt u professionele begeleiding bij de implementatie van de toolbox en de bewustmaking van uw organisatie? Tijdens drie sessies van ongeveer twee uur verspreid over zes tot acht weken worden u en uw team door het werkboek heengeleid, zodat u zeker weet dat u op tijd klaar bent. Onze aanpak start met de sessie die hierboven staat beschreven. Onze consultant stelt samen met u en uw medewerkers een plan van aanpak op: wie doet wat en wanneer. Tijdens de tweede en derde meeting wordt de voortgang op onderdelen door uw medewerkers gepresenteerd en gezamenlijk geaccordeerd. Ook is er natuurlijk ruimte voor vragen.

AVGHelp

Na de implementatie gaan er vast veel praktijkvragen komen. Ook daar kunnen wij u bij helpen. Vanaf iets meer dan 5 euro per dag beschikt u over ons complete helpdeskabonnement waar u terecht kunt met bijna al uw vragen over de cao, inlenersbeloning, kostprijzen, overeenkomsten én de AVG.

Wat zijn de kosten?

Hieronder staan de kosten van de verschillende varianten zoals die hierboven beschreven staan:

 • Toolbox Basis           De toolbox inclusief telefonisch consult                    € 595,-
 • Toolbox Plus             De toolbox inclusief een meeting bij u op locatie    € 995,-*
 • Toolbox Super           De toolbox inclusief meeting en begeleiding           € 1895,-*

* exclusief reisuren à € 76,25 per uur en € 0,40 per km, gerekend vanaf ons kantoor in Amsterdam

Wilt u gelijk bestellen?

Dat kan! Stuur ons een mail waarin u de volgende gegevens vermeldt:

 • De toolbox van uw keuze
 • Uw KvK-nummer
 • De naam van de persoon die de factuur dient te ontvangen
 • Het emailadres waar de factuur naartoe kan

Na ontvangst van uw bestelling nemen wij contact met u op. Wilt u meer informatie of even overleggen welke toolbox het beste bij uw organisatie past? Bel ons dan op 020-416 1117.

FG-as-a-service

Na de implementatie biedt VKA de ‘FG-as-a-service’ dienstverlening. Volgens de AVG zullen organisaties in sommige gevallen een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) moeten aanstellen die toeziet op de naleving van de AVG. Deze moet een onafhankelijke positie in de organisatie krijgen. Dit mag ook een externe functionaris zijn én verschillende organisaties mogen gezamenlijk een FG aanstellen. Dit is een uitgelezen kans om kosten te besparen en tegelijkertijd een kwalitatief goede FG aan te trekken. En ook hier geldt door de samenwerking tussen FlexKnowledge en VKA: 1+1=3. Met de FG-as-a-service wordt u volledig ontzorgt. Wilt u meer weten over wat deze dienstverlening precies inhoudt en welke voordelen deze u oplevert? Neem dan contact op met VKA.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Wilt u meer weten over de vertaling die wij maken van de privacywetgeving naar uw dagelijkse praktijk en hoe u ons advies implementeert? Neem contact met ons op! Stuur een e-mail naar info@flexknowledge.nl of bel naar 088 – 999 1200.

ent u al AVGoké? Maak een goede start met onze Toolbox!

Net als voor de wet DBA en de inlenersbeloning geldt ook voor de privacywetgeving dat er weliswaar het nodige is veranderd op 25 mei 2018, maar dat u in de kern al lang aan de meeste regels had moeten voldoen. Maar omdat de perceptie van het risico onder dwang van draconische boetes is gewijzigd, zijn veel bedrijven zich daar nu bewuster van . De wetgeving is echter zo complex, onduidelijk en omvangrijk, dat u waarschijnlijk niet goed weet waar u moet beginnen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent een zware verantwoordingsplicht en legt daarmee de bewijslast voor de naleving van de AVG neer bij de organisatie. Dat betekent dat u moet kunnen aantonen dat u voldoet aan de eisen uit de AVG. Overal op internet zijn stappenplannen te vinden, bijvoorbeeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar die roepen vaak meer vragen op dan dat ze écht helpen.

Wat doen FlexKnowledge en Verdonck, Klooster & Associates voor u?

Samen hebben wij een serie van 8 korte artikelen geschreven die u op weg helpen bij de eerste stappen. In deze artikelen leggen wij kort uit wat de AVG inhoudt en voor uw organisatie betekent. Deze artikelen zijn in 2017 en 2018 eerder gepubliceerd op FlexNieuws en in 2021 weer helemaal geactualiseerd.

FlexKnowledge en Verdonck, Klooster & Associates (VKA) hebben samen een toolbox ontwikkeld om u te helpen te voldoen aan die verantwoordingsplicht. Met behulp van templates en sjablonen, die speciaal ontwikkeld zijn voor de flexbranche legt u de basis voor de uitvoering van de AVG.

De Toolbox Basis bevat:

 • Een Werkboek AVG voor de flexbranche, met praktische tips en tricks voor de invoering van de AVG
 • Het sjabloon register voor verwerkingsactiviteiten. In dit register legt u vast wat u verzamelt, met welk doel, welke grondslag daarvoor geldt en hoelang u de gegevens mag/moet bewaren. De meest voorkomende activiteiten hebben wij al voor u in het register vermeld;
 • Een model privacy statement voor op de website;
 • Een model privacy reglement voor uw medewerkers
 • Een model verwerkersovereenkomst;
 • Een sjabloon Functiebeschrijving FG/Privacy Officer;
 • De flyer ‘Bescherm je online privay’;
 • Instructie voor het uitvoeren en rapporteren van een Privacy Impact Assessment (PIA);
 • De 10 gouden regels voor privacy by design;
 • Protocol datalekken en register voor incidentmeldingen

Het werkboek krijgt u in gedrukte vorm, de overige documenten digitaal. Bij de toolbox is altijd een telefonisch consult inbegrepen. Heeft u na het lezen van het werkboek nog vragen, dan kunt u die stellen tijdens een sessie van maximaal een half uur. Daarna gaat u er zelf verder mee aan de slag. Heeft u meer tijd nodig, dan kan dat natuurlijk en die wordt dan in rekening gebracht.

Heeft u behoefte aan meer ondersteuning of wilt u snel antwoord krijgen op inhoudelijke vragen, dan bieden wij de Toolbox Plus of Super.

Toolbox Plus

Op papier bent u met alleen de Toolbox al bijna klaar, maar omgaan met privacy vraagt om bewustzijn van de héle organisatie. Daar gaat een van onze consultants u bij helpen. Tijdens een meeting bij u op locatie worden de belangrijkste onderdelen van de AVG doorgenomen aan de hand van de 8 thema’s uit het werkboek.  Het doel van deze sessie is u en uw collega’s bewust(er) te maken van wat er moet gebeuren en daar gezamenlijk mee aan de slag te gaan.

Vooraf leest u het werkboek door, kunt u vragen insturen en bepaalt u in grote lijnen wie wat zal gaan doen. Onze consultant licht de verschillende documenten uit de toolbox toe, beantwoordt vragen en bevordert het privacybewustzijn van uw medewerkers. Na deze bijeenkomst gaat u zelf verder aan de slag met de implementatie.

Heeft u behoefte aan een stok achter de deur om op tijd voorbereid te zijn op de AVG of wilt u snel antwoord krijgen op inhoudelijke vragen, dan bieden wij de Toolbox Super.

Toolbox Super

Wilt u professionele begeleiding bij de implementatie van de toolbox en de bewustmaking van uw organisatie? Tijdens 3 sessies van ongeveer twee uur verspreid over zes tot acht weken worden u en uw team door het werkboek heengeleid, zodat u zeker weet dat u op tijd klaar bent. Onze aanpak start met de sessie die hierboven staat beschreven. Onze consultant stelt samen met u en uw medewerkers een plan van aanpak op: wie doet wat en wanneer. Tijdens de tweede en derde meeting wordt de voortgang op onderdelen door uw medewerkers gepresenteerd en gezamenlijk geaccordeerd. Ook is er natuurlijk ruimte voor vragen.

AVGHelp

Na de implementatie gaan er vast veel praktijkvragen komen. Ook daar kunnen wij u bij helpen. Vanaf iets meer dan 5 euro per dag beschikt u over ons complete helpdeskabonnement waar u terecht kunt met bijna al uw vragen over de cao, inlenersbeloning, kostprijzen, overeenkomsten én de AVG.

Wat zijn de kosten?

Hieronder staan de kosten van de verschillende varianten zoals die hierboven beschreven staan:

 • Toolbox Basis           De toolbox inclusief telefonisch consult                    € 595,-
 • Toolbox Plus             De toolbox inclusief een meeting bij u op locatie    € 995,-*
 • Toolbox Super           De toolbox inclusief meeting en begeleiding           € 1895,-*

* exclusief reisuren à € 76,25 per uur en € 0,40 per km, gerekend vanaf ons kantoor in Amsterdam

Gelijk bestellen?

Dat kan! Stuur ons een mail waarin u de volgende gegevens vermeldt:

 • De toolbox van uw keuze
 • Uw KvK-nummer
 • De naam van de persoon die de factuur moet ontvangen
 • Het emailadres waar de factuur naartoe kan

Na ontvangst van uw bestelling nemen wij  contact met u op. Wilt u meer informatie of even overleggen wat voor uw organisatie het beste past? Bel ons dan op 020-416 1117.

FG-as-a-service

Na de implementatie biedt VKA de ‘FG-as-a-service’ dienstverlening. Volgens de AVG zullen organisaties in sommige gevallen een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) moeten aanstellen die toeziet op de naleving van de AVG. Deze moet een onafhankelijke positie in de organisatie krijgen. Dit mag ook een externe functionaris zijn én verschillende organisaties mogen gezamenlijk een FG aanstellen. Een uitgelezen kans om kosten te besparen en tegelijkertijd een kwalitatief goede FG aan te trekken. En ook hier geldt door de samenwerking tussen FlexKnowledge en VKA: 1+1=3.  Met de FG-as-a-service wordt u volledig ontzorgt. Wilt u meer weten wat deze dienstverlening precies inhoudt en welke voordelen het u oplevert, neem dan contact op met VKA

Wilt u meer weten over de vertaling die wij maken van de privacywetgeving naar uw dagelijkse praktijk? Neem contact met ons op!