Vergewisbeding – Beloning uitzendkrachten

In diverse cao’s is het vergewisbeding opgenomen, wat betekent dat de inlener moet controleren of er een juiste beloning wordt gegeven aan uitzendkrachten. In deze cao’s staan tevens de rechten van de uitzendkracht opgenomen. Sinds de komst van de Wet Aanpak Schijnconstructies bent u als inlener hoofdelijk aansprakelijk als de beloning niet klopt. U moet daarom op periodieke basis controleren of het uitzendbureau de juiste beloning betaalt aan uitzendkrachten. Bij deze controle worden onder meer loonstroken bekeken. FlexKnowledge kan deze controle voor u uitvoeren.

Een juiste beloning voor uitzendkrachten

FlexKnowledge is een personeelsadviesbureau met ruime ervaring in het adviseren van zowel uitzenders (uitzendbureaus, payrollbedrijven, detacheringsbureaus en brookers) als inleners (organisaties die flexibele krachten inhuren). Of het nu een vraagstuk omtrent het aanvragen van een SNCU, het inzetten van buitenlandse uitzendkrachten of het bieden van de juiste beloning aan uitzendkrachten betreft: onze consultants bieden u een juiste oplossing aan.

Informeer naar de ins en outs van het vergewisbeding

Heeft u vragen over het vergewisbeding, waardoor er toezicht wordt gehouden over het verstrekken van een juiste beloning aan uitzendkrachten? Of zou u bijvoorbeeld meer informatie willen ontvangen over de premieregeling of de ABU pensioen? Neem dan gerust contact op en plan een afspraak in met onze consultants. U bereikt ons door te bellen naar 088 – 999 1200 of een e-mail te sturen naar info@flexknowledge.nl.