Vergewisbeding – Beloning uitzendkrachten

In diverse cao’s is het vergewisbeding opgenomen, wat betekent dat de inlener moet controleren of er een juiste beloning wordt gegeven aan uitzendkrachten. In deze cao’s staan tevens de rechten van de uitzendkracht opgenomen. Sinds de komst van de Wet Aanpak Schijnconstructies bent u als inlener hoofdelijk aansprakelijk als de beloning niet klopt. U dient daarom op periodieke basis te controleren of het uitzendbureau de juiste beloning betaalt aan uitzendkrachten. Bij deze controle worden onder meer loonstroken bekeken. FlexKnowledge kan deze controle voor u uitvoeren.

Een juiste beloning voor uitzendkrachten

Het verkrijgen van advies bij kwesties omtrent het belonen van uitzendkrachten is belangrijk om te zorgen voor eerlijke en conforme arbeidsvoorwaarden die voldoen aan de wetgeving. FlexKnowledge onderscheidt zich hierin door haar diepgaande expertise en op maat gemaakte adviezen omtrent wet- en regelgeving. Onze adviezen zijn niet alleen gericht zijn op het naleven van de regelgeving, maar ook over de werkomgeving, bijvoorbeeld om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Wij geven advies over het personeelsbeleid met ruime ervaring op het vlak van:

  • Uitzenders: uitzendbureaus, payrollbedrijven, detacheringsbureaus en brookers;
  • Inleners: organisaties die flexibele krachten inhuren.

Of het nu een vraagstuk omtrent een aangekondigde SNCU-controle of het bieden van de juiste beloning aan uitzendkrachten betreft: onze consultants bieden u een juiste oplossing aan. Ook wanneer u buitenlandse uitzendkrachten wilt inschakelen, staan wij klaar met gedegen advies.

Informeer naar de ins en outs van het vergewisbeding

Heeft u vragen over het vergewisbeding, waardoor er toezicht wordt gehouden over het verstrekken van een juiste beloning aan uitzendkrachten? Of zou u bijvoorbeeld meer informatie willen ontvangen over de premieregeling? Neem dan gerust contact op met de consultants van ons adviesbureau en plan een afspraak in. U bereikt ons door te bellen naar 088 – 999 1200 of een e-mail te sturen naar info@flexknowledge.nl.