Als u buitenlandse werknemers uitzendt, moet u ze een (aanvullende) zorgverzekering aanbieden. Vaak wordt dan gekozen voor HollandZorg. Maar weet u vervolgens zeker dat u voor de juiste werknemers premie betaalt en inhoudt?

Het probleem

Het aan- en afmelden van de kandidaten gebeurt handmatig en daar gaat het in de praktijk soms mis: een kandidaat wordt niet (tijdig) aangemeld of juist niet (tijdig) afgemeld. Niet aanmelden betekent onverzekerd zijn en niet afmelden betekent premie betalen zonder inhouding!

Het op persoonsniveau controleren van de factuur van HollandZorg is echter bijna niet te doen. Daar heeft FlexKnowledge een oplossing voor bedacht: de Holland Zorg Scan.

De oplossing

Met de HollandZorg scan sluiten we vanuit de factuur onderbouwing van HollandZorg op twee manieren aan: Het factuurbedrag van HollandZorg per kandidaat wordt aangesloten met de inhoudingen bij de kandidaten en de inhoudingen bij de kandidaten worden aangesloten met de factuur van HollandZorg. Op die manier komen beide problemen (niet afgemeld / niet aangemeld) naar boven.

Daarmee voorkomt u dus dat werknemers onbewust onverzekerd zijn en betaalt u ook niet langer premie voor ex-werknemers.

Hoe werkt het?

De scan wordt uitgevoerd door onze consultant Dirk van Dijk en is kant en klaar beschikbaar voor FlexService. Dirk installeert een rapport om de benodigde data te verzamelen en dit importeren we in Excel. Als u handig bent met Excel dan begeleiden wij u de eerste keer en kunt u het daarna zelf. Uiteraard kunnen wij de scan ook periodiek voor u blijven doen.

Voor andere softwarepakketten kunnen we de scan ook uitvoeren als er een rapport beschikbaar is met de inhoudingen per kandidaat in de betreffende periode.

Wat kost het?

Wij voeren de scan uit op basis van de werkelijk bestede tijd. Voor FlexService is dit de eerste keer ongeveer 3 uur , eventuele vervolgscans gaan natuurlijk sneller.

Interesse?

U ziet aan onze aanpak dat we ook hier met minimale investeringen maximaal resultaat voor u bereiken. Enerzijds om de mogelijkheden optimaal te gebruiken en anderzijds om de risico’s van verkeerd gebruik te voorkomen. Meer weten? Neem dan snel contact met ons op voor een kennismaking of bel naar 088 -999 1200