Als u buitenlandse werknemers uitzendt, moet u ze een (aanvullende) zorgverzekering aanbieden. Vaak wordt dan gekozen voor HollandZorg. Maar weet u vervolgens zeker dat u voor de juiste werknemers premie betaalt en inhoudt?

Het probleem

Het aan- en afmelden van de kandidaten gebeurt handmatig en daar gaat het in de praktijk soms mis: een kandidaat wordt niet (tijdig) aangemeld of juist niet (tijdig) afgemeld. Niet aanmelden betekent onverzekerd zijn en niet afmelden betekent premie betalen zonder inhouding!

Het op persoonsniveau controleren van de factuur van HollandZorg is echter bijna niet te doen. Daar heeft FlexKnowledge een oplossing voor bedacht: de Holland Zorg Scan.

De oplossing

Met de HollandZorg scan sluiten we vanuit de factuur onderbouwing van HollandZorg op twee manieren aan: Het factuurbedrag van HollandZorg per kandidaat wordt aangesloten met de inhoudingen bij de kandidaten en de inhoudingen bij de kandidaten worden aangesloten met de factuur van HollandZorg. Op die manier komen beide problemen (niet afgemeld / niet aangemeld) naar boven.

Daarmee voorkomt u dus dat werknemers onbewust onverzekerd zijn en betaalt u ook niet langer premie voor ex-werknemers.

Hoe werkt het?

De scan wordt uitgevoerd door onze consultant Dirk van Dijk en is kant en klaar beschikbaar voor FlexService. Dirk installeert een rapport om de benodigde data te verzamelen en dit importeren we in Excel. Hij maakt vervolgens de analyse. Het handigste is om dit periodiek te doen.

Voor andere softwarepakketten kunnen we de scan ook uitvoeren als er een rapport beschikbaar is met de inhoudingen per kandidaat in de betreffende periode.

We kijken twee kanten uit; welke bedragen staan op de HollandZorg factuur, en wat is ingehouden in FlexService? Maar als kandidaten niet op de HollandZorg factuur staan, maar er wordt wel ingehouden (=vergeten aan te melden), dan moeten we ook de andere kant bekijken. Dus kijken we ook naar de inhoudingen in FlexService, en welk factuurbedrag van HollandZorg daar bij hoort.

Wat kost het?

Het uitvoeren van de scan in FlexService vraagt een investering van € 162,50 of slechts € 145,- voor helpdeskabonnees. Voor overige pakketten kunnen wij een offerte uitbrengen. De ervaring leert dat per controle aanzienlijk meer dan dit bedrag aan verschillen wordt teruggevonden, dus de investering verdient zich snel terug.

Interesse?

U ziet aan onze aanpak dat we ook hier met minimale investeringen maximaal resultaat voor u bereiken. Enerzijds om de mogelijkheden optimaal te gebruiken en anderzijds om de risico’s van verkeerd gebruik te voorkomen. Meer weten? Neem dan snel contact met ons op voor een kennismaking of bel naar 088 -999 1200