ABUZeker, zeker voldoen aan de ABU-cao

ABUZeker is een toets van de arbeidsvoorwaarden van uw gedetacheerden aan de ABU-cao voor flex uitzendkrachten. Als wij deze toets voor u hebben uitgevoerd, weet u precies op welke punten u wel of niet voldoet aan die cao en dus ook waar u actie dient te ondernemen.

De ABU-cao ook voor gedetacheerde werknemers

Veel detacheerders hebben zich afgelopen jaren, al dan niet gedwongen, aangesloten bij StiPP. Zeker na de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak van Care4CAre, is de kans dat een detacheerder als uitzendbureau wordt gezien, nóg veel groter geworden. Door af te dragen aan StiPP, erkent u dat u aan terbeschikkingstelling doet en dan is ook de cao voor flex uitzendkrachten van toepassing als die algemeen verbindend is verklaard. Dat betekent dat de arbeidsvoorwaarden van de gedetacheerde medewerkers minstens aan deze cao moeten voldoen.

Wat doen wij voor u?

Tijdens ons onderzoek toetsen we de volgende documenten aan de ABU-cao voor flex uitzendkrachten:

  • Arbeidsovereenkomsten;
  • Arbeidsvoorwaardenreglement, personeelsreglement, et cetera;
  • Loonstroken;
  • Algemene Voorwaarden toetsen wij aan de standaard van de ABU.

In een overzichtelijk rapport geven wij van deze documenten aan waar ze niet voldoen aan de ABU-cao. Dit rapport bespreken we met u en we adviseren u over de vervolgstappen.

Wat levert het u op?

Het veilige gevoel dat u voldoet aan de cao-eisen en dus toekomstige risico’s op dit vlak minimaliseert. Ook krijgt u snel inzicht in mogelijke risico’s uit het verleden.

En wat daarna?

U kunt ervoor kiezen zelf de noodzakelijke wijzigingen door te voeren en te borgen, maar u kunt dit ook door ons uit laten voeren.

Het volgen van de ABU-cao is één, maar u bent natuurlijk geen uitzender. Wij helpen u te voldoen aan de cao met respect voor uw eigen identiteit. Maar wat zijn eigenlijk de voor- en nadelen van de ABU-cao? Moet u ook lid worden van een brancheorganisatie? Welke software heeft u dan nodig? Wij kunnen u helpen de noodzakelijke afwegingen te maken.

Als u nog niet NEN 4400-1 bent gecertificeerd, kunnen wij u hierbij begeleiden.

Met eenvoudige en praktische handvatten kunnen wij u helpen de uitvoering van de cao te borgen, bijvoorbeeld met de inlenersbeloning.

Ontdek meer over de mogelijkheden van ABUZeker

Heeft u vragen over de voordelen van ABUZeker en wilt u meer inform

De ABU-cao geldt ook voor gedetacheerde werknemers

Veel detacheerders hebben zich afgelopen jaren, al dan niet gedwongen, aangesloten bij StiPP. Zeker na de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak van Care4Care, is de kans dat een detacheerder als uitzendbureau wordt gezien, nóg veel groter geworden. Door af te dragen aan StiPP, erkent u dat u aan terbeschikkingstelling doet en dan is de ABU-cao ook voor flex uitzendkrachten van toepassing als die algemeen verbindend is verklaard. Dat betekent dat de arbeidsvoorwaarden van de gedetacheerde medewerkers minstens aan deze cao moeten voldoen.

Wat doen wij voor u?

Tijdens ons onderzoek toetsen we de volgende documenten aan de ABU-cao voor flex uitzendkrachten:

  • Arbeidsovereenkomsten;
  • Arbeidsvoorwaardenreglement, personeelsreglement, et cetera;
  • Loonstroken;
  • Algemene Voorwaarden toetsen wij aan de standaard van de ABU.

In een overzichtelijk rapport geven wij van deze documenten aan waar ze niet voldoen aan de ABU-cao. Dit rapport bespreken we met u en we adviseren u over de vervolgstappen.

Wat levert het u op?

Het veilige gevoel dat u voldoet aan de cao-eisen en dus toekomstige risico’s op dit vlak minimaliseert. Ook krijgt u snel inzicht in mogelijke risico’s uit het verleden.

En wat daarna?

U kunt ervoor kiezen zelf de noodzakelijke wijzigingen door te voeren en te borgen, maar u kunt dit ook door ons uit laten voeren.

Het volgen van de ABU-cao is één, maar u bent natuurlijk geen uitzender. Wij helpen u te voldoen aan de cao met respect voor uw eigen identiteit. Maar wat zijn de voor- en nadelen van de ABU-cao? Moet u ook lid worden van een brancheorganisatie? Welke software heeft u dan nodig? Wij kunnen u helpen de noodzakelijke afwegingen te maken.

Als u nog niet NEN 4400-1 bent gecertificeerd, kunnen wij u hierbij begeleiden.

Met eenvoudige en praktische handvatten kunnen wij u helpen de uitvoering van de cao te borgen, bijvoorbeeld met de inlenersbeloning. Ook in verband met het ABU-pensioen kan u rekenen op onze kennis.

Ontdek meer over de mogelijkheden van ABUZeker

Heeft u vragen over de voordelen van ABUZeker en wilt u meer informatie inwinnen omtrent de ABU-cao voor flex uitzendkrachten? FlexKnowledge is het adviesbureau waar u terechtkunt. Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@flexknowledge.nl of door te bellen naar 088 – 999 1200.

atie inwinnen omtrent de ABU-cao voor flex uitzendkrachten? FlexKnowledge is het adviesbureau waar u terechtkunt. Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@flexknowledge.nl of te bellen naar 088 – 999 1200.