ABUZeker, zeker voldoen aan de ABU-cao

ABUZeker, wat is het?

ABUZeker is een toets van de arbeidsvoorwaarden van uw gedetacheerden aan de ABU-cao voor Uitzendkrachten. Als wij deze toets voor u hebben uitgevoerd, weet u precies op welke punten u wel of niet voldoet aan die cao en dus ook waar u actie moet ondernemen.

ABUZeker, voor wie is het?

Veel detacheerders hebben zich afgelopen jaren, al dan niet gedwongen, aangesloten bij StiPP. Zeker na de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak van Care4CAre, is de kans dat een detacheerder als uitzendbureau wordt gezien, nóg veel groter geworden.  Door af te dragen aan StiPP erkent u dat u aan terbeschikkingstelling doet en dan is ook de cao voor Uitzendkrachten van toepassing als die algemeen verbindend is verklaard. Dat betekent dat de arbeidsvoorwaarden van de gedetacheerde medewerkers minstens aan deze cao moeten voldoen.

Wat doen wij voor u?

Wij toetsen de volgende documenten aan de ABU-cao voor Uitzendkrachten:

  • arbeidsovereenkomsten;
  • arbeidsvoorwaardenreglement, personeelsreglement, etc.;
  • loonstroken;
  • Algemene Voorwaarden toetsen wij aan de standaard van de ABU

In een overzichtelijk rapport geven wij van deze documenten aan waar ze niet voldoen aan de ABU-cao. Dit rapport bespreken we met u bij en we adviseren u over de volgende stappen.

Wat levert het u op?

Het veilige gevoel dat u voldoet aan de cao-eisen en dus toekomstige risico’s op dit vlak minimaliseert. Ook krijgt u snel inzicht in mogelijke risico’s uit het verleden.

En wat daarna?

U kunt ervoor kiezen zelf de noodzakelijke wijzigingen door te voeren en te borgen, maar u kunt dit ook door ons uit laten voeren.

Het volgen van de ABU-cao is één, maar u bent natuurlijk geen uitzender. Wij helpen u te voldoen aan de cao met respect voor uw eigen identiteit. Maar  wat zijn eigenlijk de voor- en nadelen van de ABU-cao? Moet u ook lid worden van een brancheorganisatie? Welke software heeft u dan nodig? Wij kunnen u helpen de noodzakelijke afwegingen te maken.

Als u nog niet NEN 4400-1 bent gecertificeerd, kunnen wij u hierbij begeleiden.

Met eenvoudige en praktische handvatten kunnen wij u helpen de uitvoering van de cao te borgen, bijvoorbeeld met de inlenersbeloning.

Interesse?

Neem snel contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en een offerte op maat.