De NBBU en pensioen

Ervaren consultants

Voor inleners en uitleners

Objectieve adviezen

In de cao van de NBBU vindt u de wet- en regelgeving omtrent zaken als pensioen, loondoorbetalingen en reserveringen. Deze cao bevat een beschrijving van de verplichtingen waar zowel de uitzendkracht als het uitzendbureau aan moeten voldoen en heeft onder meer als doel uitzendkrachten tegen uitbuiting te beschermen. Alle leden van de NBBU dienen de NBBU-cao te allen tijde na te leven.

Calculator

Benieuwd hoe we u kunnen helpen?

Mobiel
Handen schudden

De cao van de NBBU: regelgeving op het gebied van pensioen en meer

De NBBU (Nederlands Bond voor Bemiddelings- en uitzendondernemingen) is een brancheorganisatie die voornamelijk de belangen behartigt van kleinere en gespecialiseerde uitzendbureaus. In tegenstelling tot de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen), waar de meeste grote uitzendbureaus bij zijn aangesloten. Voor de pensioenregeling voor flexkrachten dienen alle uitzendorganisaties in Nederland tevens aangesloten te zijn bij StiPP. Deze regeling geldt uitsluitend voor medewerkers die op flexibele basis voor het bedrijf werken. FlexKnowledge kan u alles vertellen over deze regelingen en u van deskundig advies over flexibele arbeid voorzien. Een pensioenregeling hangt af van persoon tot persoon, en daarom geven we u graag informatie over elke specifieke zaak.

Informeer naar de actuele wet- en regelgeving omtrent pensioen

Wilt u meer weten over de cao van de NBBU, bijvoorbeeld omdat u vragen heeft over het pensioen van uw uitzendkrachten? Neem dan gerust contact op met onze consultants. Zij hebben veel kennis op het gebied van cao’s, zoals die van de NBBU, en kunnen u van informatie en deskundig advies voorzien inzake regelingen met betrekking tot zaken als pensioen. Stuur een e-mail naar info@flexknowledge.nl of bel 088 – 999 1200 voor meer informatie over onze dienstverlening.