Het ABU-pensioen

Ervaren consultants

Voor inleners en uitleners

Objectieve adviezen

Het ABU-pensioen is een verplichte pensioenregeling voor uitzendkrachten. Deze regeling is ontstaan om de positie van uitzendkrachten te versterken. Al enige jaren bestaat de basis- en plusregeling voor uitzendkrachten, maar met het ABU-pensioen wordt de pensioenregeling voor deze groep werknemers versimpeld. Op deze manier wordt het organiseren van een goed pensioen eenvoudiger voor zowel de werknemer als de werkgever. Wat blijft is een individuele premieregeling voor iedereen.

Calculator

Benieuwd hoe we u kunnen helpen?

Mobiel
Handen schudden

Een ABU-pensioen zonder wachttijd

Doordat de pensioenregelingen voor uitzendkrachten met een dergelijke pensioenregeling versimpeld worden, wordt de wachttijd voor een uitkering uit de ABU-pensioenpot verkort. Het uitgangspunt is een maximale wachttijd van acht weken, maar er wordt gewerkt naar het compleet wegwerken van de wachttijd. Verder is de leeftijdsonafhankelijkheid van de premie een ander uitgangspunt van deze pensioenregeling. Zowel werkgever als werknemer dragen bij aan een gelijke premie en uitkering voor iedereen. Er wordt ook gewerkt aan eerlijke regelingen op het gebied van nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheid. Uitkeringen aan nabestaanden en bij arbeidsongeschiktheid worden altijd verplicht gesteld, zo is het uitgangspunt. Zo is deze pensioenregeling eerlijk voor werkgever én werknemer. Heeft u nog vragen over het ABU-pensioen? Wij staan voor u klaar met gedegen advies.

Neem contact met ons op voor een eerlijke pensioenregeling voor werkgever én werknemer

Leidt u een uitzendorganisatie, werkt u veel met uitzendkrachten en hun beloning, of werkt u juist als uitzendkracht? Dan is het ABU-pensioen, naast het StiPP-pensioen, vaak de meest eerlijke pensioenregeling voor u. Neem contact op met FlexKnowledge om uit te zoeken of dit inderdaad zo is, en om alle administratieve zaken te regelen. Bel ons op 088 – 999 1200.