Vaksector/Sectorverloning ook in 2017 financieel aantrekkelijk