Indeling in vaksector serieus alternatief voor sector 52?