22 september 2022 14:00
Postillion Hotel Bunnik

Seminar Eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet

Uiterlijk 2 oktober moet je laten weten of je per 1 januari eigenrisicodrager voor de Ziektewet wilt worden. Zelf het risico van verzuim dragen, vraagt ook het nodige van de interne organisatie als je daadwerkelijk geld wilt besparen. Het is veel meer dan een ander portaal voor de ziekmeldingen….

Tijdens dit seminar gaan we in op de voor- en nadelen van ERD, hoe je het ERD uitvoert en de bijbehorende verzuimaanpak.

Inhoud

De middag is verdeeld in twee blokken. Het eerste deel gaat over de regelgeving rondom ERD en het tweede deel over het voorkomen van verzuim en verzuimbegeleiding. Het aantal deelnemers is beperkt, dus er is veel ruimte voor interactie en vragen.

De volgende onderwerpen komen in het eerste blok aan bod:

  • Voor welke werknemers word je ERD?
  • Wat moet je zelf doen en wat doet het UWV nog voor je?
  • Wat betekent het financieel?
  • Waarom moet je het wel of juist niet doen?

Na de pauze is de inhoud vooral gericht op het voorkomen en begeleiden van verzuim:

  • Bijna al het verzuim boven een verzuimpercentage van 2% is vermijdbaar. Hoe dring je dat verzuim terug?
  • Preventie
  • Het verzuimgesprek
  • Wet Verbetering Poortwachter

Wie zijn de sprekers?

Het programma wordt verzorgd door Jaco Coster en Marcel Reijmers.

Wanneer en waar is het?

Donderdag 22 september van Ontvangst tussen 13.30 en 14.00 uur. We starten om 14.00 ten het duurt tot ongeveer 18.00 uur. Locatie is Postillion Hotel Bunnik, Baan van Fectio 1, 3981 HZ Bunnik.

Wat kost het?

Deelname kost € 245,- Helpdeskabonnees krijgen € 80,- korting en betalen dus slechts € 165-. Alle bedragen exclusief BTW.

Inschrijven? Via dit formulier!

Door in te schrijven verplicht je jezelf tot betaling van de kosten van het seminar. Ongeveer een week voorafgaand aan het seminar ontvang je de factuur. Die heeft een betaaltermijn van 14 dagen. Er is een beperkt aantal plaatsen en vol = vol. Bij voldoende belangstelling zullen we een tweede seminar inplannen.