Webinar: Arbeidsongeschiktheid en de CAO voor Uitzendkrachten vanaf 1 juli

15 maart 2023 11:00
On line

Eind 2022 werd een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten afgesloten. In deze cao is een bepaling opgenomen die duidelijkheid biedt bij arbeidsongeschiktheid van een uitzendkracht die een uitzendovereenkomst met uitzendbeding heeft. Deze eindigt niet meer automatisch in geval van een ziekmelding. Ook worden stappen gezet richting betere arbeidsvoorwaarden in geval van arbeidsongeschiktheid.

De afspraken hierover gaan per 1 juli 2023 in.

In het artikel Arbeidsongeschiktheidsbepalingen uitzend-cao per 1 juli 2023 is op een rij gezet wat er over arbeidsongeschiktheid in de CAO voor uitzendkrachten wordt opgenomen.

Nú actie vereist

Nu denk je als uitzendondernemer, directeur of manager van een uitzendorganisaties wellicht ‘Oh, dan heb ik nog wel even om me voor te bereiden.’ Maar dat is niet helemaal waar. Deze cao-wijziging kan zomaar gevolgen hebben voor de wijze waarop je je verzekert tegen ziekteverzuim van uitzendkrachten. Stel, je wil zelf toch meer regie bij het begeleiden van zieke uitzendkrachten, dan zul je eigenrisicodrager voor de Ziektewet/WGA moeten worden. Wil je dat per 1 juli 2023 geregeld hebben, dan moet je vóór 1 april een verzoek daartoe indienen bij de Belastingdienst. En 1 april is dan opeens wèl weer dichtbij.

Sowieso zal er meer aandacht besteed moeten worden aan de begeleiding van zieke uitzendkrachten. Daarnaast heeft deze nieuwe cao-bepaling natuurlijk ook gevolgen voor je kostprijs.

Webinar

Om de juiste keuze te kunnen maken, moet je dus weten wat er wijzigt en wat dat betekent voor jouw organisatie. Daarom organiseren we op 15 maart een webinar waarin dé expert op dit gebied, Marcel Reijmers, je informeert over deze cao-wijziging en de gevolgen ervan.

Onderwerpen

De onderwerpen die aan bod komen:

  • Wat wijzigt er in de CAO voor uitzendkrachten op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid?
  • Wat kan UWV betekenen bij verzuim van uitzendkrachten?
  • Wat betekent Eigenrisicodrager (ERD) voor de Ziektewet?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van Eigenrisicodragerschap?
  • Waar moet je rekening mee houden bij het switchen van UWV naar ERD of andersom?

Praktische info

Datum: 15 maart 2023

Tijd: 11.00 – 12.00 uur

Kosten: €99 (excl. btw)