Twiter LinkdIn

U bent inlener van flexibele arbeid?

Het begint met begrip

Inhuur van medewerkers is een complex proces, want het gaat om mensen. De leverancier moet uw organisatie snappen, maar andersom geldt dat net zo goed. Het helpt als u weet wat de verschillen zijn tussen uitzenden, detacheren en payrollen. Als u weet hoe de kostprijs van arbeid is opgebouwd en welke variabelen er zijn. Als u weet welke gevolgen een bepaalde contractsoort voor de ingehuurde medewerker heeft, maar ook voor uw eigen organisatie als u die medewerker zelf een overeenkomst aan wil bieden. FlexKnowledge kan u daarbij helpen.

Dat doen wij vanuit de overtuiging dat arbeid een faire prijs verdient en u de uitlener betaalt voor zijn toegevoegde waarde. En dat de laagste tarieffactor niet altijd de beste is, leggen we u daarom graag uit.

Inhuur van medewerkers is anders dan inkoop van kantoorartikelen

Bij veel organisaties wordt het tijdelijke personeel op dezelfde manier ingekocht als andere productiemiddelen: als een commodity. En daar gaat het wat ons betreft al mis: personeel is geen productiemiddel. Natuurlijk gaat het bij inhuur om veel geld, maar ook om grote risico’s. Geld dat u maar één keer uit wilt geven. Maar als u de risico’s niet borgt, kunnen de gevolgen (en dus de kosten) daarvan u vijf jaar lang achtervolgen.

U moet ook keuzes maken. Cao’s en daarmee de regels rondom beloning van het ingehuurde personeel, zijn vaak op veel manieren uit te leggen. Goed of fout is vaak lastig te bepalen. Als u weet welke mogelijkheden er zijn – bijvoorbeeld voor het berekenen van de ADV waar ook uitzendkrachten recht op hebben – kunt u een bewuste keuze maken voor bijvoorbeeld een lagere inkoopprijs of u profileren als maatschappelijk verantwoorde inlener/werkgever.

Daarom helpen wij u graag bij het inkoopproces. Niet om dat zo goedkoop mogelijk te doen, maar om het goed te doen, zodat u niet teveel betaald, maar ook zeker niet te weinig. Want dan loopt uw organisatie grote risico’s, bijvoorbeeld door de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) die u mede aansprakelijk maakt voor het juiste loon.

 Wat kunnen wij voor u doen?

In een eerste sessie van ongeveer anderhalf uur vertellen wij u wat het inhuren van personeel betekent. Welke verschillen er zijn tussen uitzenden, detacheren en payrollen. Wij vertellen u met welke wetten en regels u en/of de uitlener te maken heeft. We vertellen u hoe de kostprijs van arbeid is opgebouwd en waarom het niet altijd goedkoper kan.

Daarna gaan we kijken hoe de inkoop nu is ingericht, waar dit al goed gaat en waar risico’s zitten. We brengen de risico’s in kaart en we helpen u met het oplossen ervan. Met onze methodiek om de inlenersbeloning te borgen, zorgen we dat u  aan de verplichtingen van de WAS voldoet.

Wij zijn geen partij die voor u de tender schrijft en in de markt zet, maar wij kunnen u wel helpen uw tender beter te maken. Wij toetsen hem aan wettelijke en cao-kaders, we verduidelijken waar u vragen kunt verwachten en beoordelen vervolgens de uitgebrachte offertes, zodat u daadwerkelijk appels met appels kunt vergelijken.

Interesse in deze of onze andere diensten? Neem dan snel contact met ons op voor een uitgebreide kennismaking!