Twiter LinkdIn

Rekentool transitievergoeding

Ontwikkeld met ABU en NBBU

FlexKnowledge heeft speciaal voor de flexbranche een tool ontwikkeld waarmee heel eenvoudig vastgesteld kan worden óf een flexkracht recht heeft op een transitievergoeding en zo ja, op welk bedrag.

De tool is samen met de ABU en de NBBU ontwikkeld en uitgebreid getest in alle mogelijke situaties. Behalve een berekening achteraf, kunt u ook vooraf een inschatting maken van de later te betalen transitievergoeding. Hiermee kan dan rekening gehouden worden bij het bepalen van de kostprijs.

Waarom is deze tool voor het berekenen van de transitievergoeding uniek?

Er zijn natuurlijk meer tools te vinden, maar die gaan uit van een bekende periode en een bekend maandloon. Wat onze tool voor het berekenen van de transitievergoeding uniek maakt, is dat deze om kan gaan met veel verschillende contractperioden en onderbrekingen daartussen en steeds wisselende inkomsten. Ook houdt hij rekening met de duur van de onderbrekingen – zowel voor als na 1 juli 2012 –, dienstverbanden korter en langer dan 10 jaar én de overgangsregeling voor 50-plussers.

De berekende transitievergoeding kan eenvoudig worden geprint of opgeslagen en zorgt daarmee voor een goede onderbouwing naar zowel inlener als flexkracht.

Interesse?

Deze tool voor het berekenen van de transitievergoeding kunt u bij ons bestellen voor € 195,- excl. BTW. Als u lid bent van de ABU betaalt u slechts € 85,- excl. BTW. U kunt de tool downloaden op de downloadpagina

Bij het openen van het bestelformulier wordt de tool automatisch geregistreerd voor de gebruiker/computer waarop hij het eerste geopend is. Dat betekent dat de tool alleen op die computer kan worden gebruikt, omdat daar de licentie aan is gekoppeld. Wilt u hem op een andere computer gebruiken? Open hem dan voor het eerst op die andere computer.

Leden van de NBBU kunnen deze tool voor het berekenen van de transitievergoeding gratis downloaden in het ledengedeelte van de website van de NBBU.