Twiter LinkdIn

Berekenen loondoorbetaling op feestdagen

Wij hebben een handige tool ontwikkeld!

Het berekenen van de loondoorbetaling op feestdagen is vaak een crime. De cao is niet duidelijk en de berekening gecompliceerd. Daarom heeft onze consultant Dirk van Dijk , speciaal voor FlexService gebruikers, een tool ontwikkeld, s om binnen enkele minuten de loondoorbetaling te berekenen. Daar bespaart u per feestdag een aanzienlijk aantal uren handmatig rekenwerk mee. Maar eerst even de theorie.

Afbeeldingsresultaat voor feestdag

Individeel of collectief?

Bij contracten met uitzendbeding heeft de uitlener een keer per jaar de keuze om individueel of collectief te reserveren voor de feestdagen. Bij een individuele reservering staat het bedrag aan feestdagreservering op de loonstrook en kan de werknemer dit bedrag op een feestdag of bij uitdiensttreding uit laten betalen. Er is nooit meer recht op betaling dan het op de loonstrook vermelde bedrag. Bij een collectieve reservering is er recht op doorbetaling van het feitelijk loon tijdens de feestdag.

Bij contracten zonder uitzendbeding is er altijd sprake van een loondoorbetalingsverplichting tijdens de feestdagen. Het bepalen van de omvang van die verplichting is echter lastig, omdat de cao’s nogal wat ruimte voor interpretatie laten.

Wat zeggen de CAO’s en wat vindt de SNCU?

Als er een vast aantal uren in het arbeidscontract met de werknemer is vastgelegd en zijn ook de dagen vastgelegd, dan is het eenvoudig en dient dat aantal uren ook op de feestdag doorbetaald te worden.

De ABU beschrijft het recht op loon tijdens feestdagen in artikel 58:

De uitzendkracht met een detacheringsovereenkomst heeft recht op doorbetaling van het feitelijk loon op feestdagen waarop wegens die feestdag niet gewerkt wordt.

Wanneer niet uit de detacheringsovereenkomst voortvloeit of de feestdag op een dag valt die normaliter als werkdag is aan te merken, wordt voor de vaststelling daarvan beoordeeld of er sprake is van een bestendig arbeidspatroon op grond waarvan de uitzendkracht zou moeten werken op de dag waarop de feestdag valt. Er is in ieder geval sprake van een bestendig arbeidspatroon, indien de uitzendkracht in een periode van dertien aaneengesloten weken direct voorafgaand aan de desbetreffende feestdag op de betreffende dag in de week ingeroosterd is geweest, dan wel heeft gewerkt.’

Bovenstaande geldt dus ook als de uitlener voor contracten mét beding heeft gekozen voor collectieve reservering en dus loondoorbetaling tijdens de feestdagen.

De NBBU CAO is in artikel 28 lid 1f veel summierder: ‘….wanneer er tijdens de duur van de uitzendovereenkomst een feestdag is, deze uit te betalen, alsof er op die dag het normale of gemiddelde aantal uren gewerkt is.’

Welke keuzes zijn er dus?

Vast staat dat er 13 weken teruggekeken moet worden. Maar daarna wordt het minder duidelijk. Kort gezegd heeft de uitlener de volgende opties:

  • Heeft de werknemer op de dag van de feestdag de afgelopen 13 weken élke week gewerkt: doorbetalen reguliere uren
  • Heeft de werknemer op de dag van de feestdag de afgelopen 13 weken nooit gewerkt: geen loondoorbetaling
  • Heeft de werknemer soms gewerkt: de uitlener mag het zelf bepalen, er is geen verplichting tot loondoorbetaling en ben je vrij om zelf te bepalen wat je doet. De meest voorkomende variant is dat naar rato van het aantal gewerkte weken, bijv. 6 van de 13, het loon wordt doorbetaald

Wat doet de tool?

De tool die wij voor FlexService hebben ontwikkeld, bestaat uit een rapport dat wordt toegevoegd in FlexService en een kant en klaar template in Excel waarin je de gegevens uit het rapport plaatst. Je geeft aan hoe je het recht op loondoorbetaling wilt bepalen, bijv. als de werknemer meer dan 6 van de 13 weken heeft gewerkt en de tool laat direct zien hoeveel feestdaguren je moet doorbetalen. Als je dit dan doorbetaalt en de deze berekening opslaat, kun je ook bij controles direct laten zien hoe je de juiste betaling hebt berekend, dus NEN en SNCU-proof!

Hoe bestel ik de tool en wat kost ie?

De tool is op dit moment uitsluitend geschikt voor gebruikers van FlexService. De kosten bedragen € 350,- excl. btw. U kunt hem bestellen door een mail te sturen waarin u aangeeft dat u de tool wilt hebben. Wilt u in die mail ook de volgende gegevens vermelden:

  • Uw Kvk-nummer:
  • De naam van de persoon die de factuur moet ontvangen;
  • Het emailadres waar de factuur naartoe kan.

Een van onze consultants neemt dan contact met u op om het rapport in uw eigen omgeving te plaatsen. De dinsdag daarna ontvangt u de factuur die een betaaltermijn heeft van 14 dagen.