Keesz.com: de eerste arbodienstverlener met verstand van flex

Keesz.com: de eerste arbodienstverlener met verstand van flex!

Verzuimweg, ARTRA en FlexKnowledge hebben de handen ineen geslagen en starten op 1 juli keesz.com. Keesz is de eerste flexibele arbodienstverlener met verstand van flexibele arbeid.  Keesz staat klaar voor alle flexorganisaties in Nederland die ervan overtuigd zijn dat personeel kostbaar is.

Wat doet keesz?

Op 1 juli 2017 ziet keesz het levenslicht. Keesz gaat zich richten op het verbeteren van de inzetbaarheid van flexpersoneel. Concreet gaat zij het kortdurend en langdurend verzuim van flexwerkers in fase B en C en in fase 3 en 4 begeleiden. Vanzelfsprekend kan Keesz ook flexwerkers in fase A of in fase 1 en 2 begeleiden. Uitgangspunt is gezondheid, duurzaamheid en tevredenheid. Keesz gelooft in de juiste mens op de juiste plek: happy@work.

Waarom keesz?

Het gaat goed in Nederland en dat zien we. De afgelopen jaren is er een constante groei in flexarbeid en in 2017 zien we een maandelijkse een groei van 8% (bron: Marktmonitor ABU). Uitleners doen alle moeite om mensen te werven die bij hun opdrachtgevers te werk gesteld kunnen gaan worden.  Goede en gemotiveerde medewerkers zijn schaars en daarom investeren uitleners graag in hun (flexibel) arbeidskapitaal. Keesz gaat uit van kansen en mogelijkheden met als doel mensen snel en gezond aan de slag te houden of weer te krijgen.

Menselijk en zakelijk

Flexarbeid groeit en deze groei zal de komende jaren alleen maar toenemen. De uitdaging is dan ook om flexwerkers gezond en gemotiveerd te houden. Dit vraagt om een genuanceerde, menselijke en duidelijke aanpak. Ellen van Hierden, directeur ARTRA en een van de initiatiefnemers licht toe: ‘Zonder flexarbeid staat Nederland stil. Werkgevers willen talenten graag binden en blijvend boeien. Daar hoort een andere aanpak bij. Juist bij ziekte’. Keesz zal hierin altijd haar menselijke én haar zakelijke kant laten zien. Resultaat voor alle partijen. Door onze kennis van de branche en de klanten, kan keesz dit waarmaken.

Geen abonnement

Flexibiliteit vraagt om een flexibele aanpak. Als speler in de wereld van flexibele arbeid, biedt keesz haar klanten de ultieme vrijheid. Geen knellende afspraken of ingewikkelde abonnementen, maar inzet daar waar het nodig is of gewenst is. Hierbij kan de klant er voor kiezen om keesz stapsgewijs in te zetten of om gebruik te maken van doorlopende begeleiding op caseniveau. Ook hierin kunnen flexorganisaties kiezen. Immers, niet iedere flexmedewerker vraagt dezelfde begeleiding of aanpak.

Correct

Als arbodienstverlener zal keesz altijd de juiste weg volgen en haar klanten hierin ondersteunen. Een grote rol zien we daarbij weggelegd voor de intercedent. Immers hij of zij heeft het eerste contact en kan direct veel betekenen voor de flexkracht, de inlener en de eigen organisatie, win-win-win.

Over Verzuimweg

VerzuimWeg richt zich op het duurzaam terugdringen van kosten ten gevolge van arbeidsongeschiktheid. Wij nemen barrières weg en bieden simpele en betaalbare oplossingen voor verzuim en re-integratie. VerzuimWeg is in 2005 opgericht en is inmiddels met 300 klanten en 54 zelfstandig gevestigde bedrijfsartsen door heel Nederland een van de snelst groeiende arbodiensten. Lees meer over VerzuimWeg op www.verzuimweg.nl.

Over ARTRA

ARTRA is hét kenniscentrum en trainingsbureau voor de flexbranche. Met meer dan 8000 cursisten per jaar en ruim 1000 klanten, maakt ARTRA de flexbranche iedere dag een beetje beter. ARTRA biedt naast de opleiding tot het SEU-diploma, ook Masterclasses, workshops en trainingen en opleidingen voor grote en kleine flexorganisaties in Nederland op maat. Meer informatie over ARTRA vindt u op www.artra.nl.

Over FlexKnowledge

FlexKnowledge vertaalt alle ingewikkelde wet- en regelgeving van de flexbranche naar bruikbare praktijk. Met modellen voor bijv. kostprijsberekening, transitievergoeding en heldere arbeidsovereenkomsten, maar ook strategisch en/of praktisch advies over inlenersbeloning, cao’s, werkingssfeer van cao’s en pensioenfondsen, sectorindeling, etc. Dat doen wij op consultancybasis en als helpdesk voor bijna 300 in- en uitleners. Meer informatie over FlexKnowledge vindt u op www.flexknowledge.nl.

Contactpersoon keesz: Tim Teisman 06-51545220