Wat is de TOFA?

Sinds 22 juni kunnen werknemers die een belangrijk deel van hun inkomen zijn kwijtgeraakt, in aanmerking komen voor de TOFA. Deze regeling geldt ook voor uitzendkrachten! de TOFA geeft recht op een uitkering van in totaal € 1650,- bruto. Een werknemer komt in aanmerking als hij voldoet aan de volgende randvoorwaarden:

 • De werknemer was op 1 april 2020 minimaal 18 jaar oud en had nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
 • Het SV-loon over februari 2020 was minimaal € 400.
 • Het SV-loon over maart 2020 was minimaal € 1.
 • Het SV-loon over april 2020 was maximaal € 550.
 • het SV-loon over april 2020 was minimaal 50% lager dan het SV-loon over februari 2020.
 • De werknemer kreeg over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in zijn inkomsten.
 • Door verlies van inkomsten door de coronacrisis heeft de werknemer de tegemoetkoming TOFA nodig voor kosten voor levensonderhoud.

Wees een écht goede werkgever: vertel het de werknemer als hij recht heeft op TOFA!

Het mooie is dat u als werkgever precies weet of de werknemer aan de looncriteria voldoet. Dat kunt u afleiden uit de verzamelloonstaat, een standaard overzicht in uw verloningssoftware.

En wat nog mooier is, is dat Dirk van Dijk, consultant bij FlexKnowledge een methode heeft ontwikkeld om met die loonstaten heel snel te bepalen of en welke individuele werknemers recht hebben op TOFA. En daarmee kunt u dus vervolgens uw werknemers proactief informeren dat zij mogelijk recht hebben op € 1650,- inkomenssteun! De werknemer hoeft dan alleen nog even te bedenken of hij ook aan de laatste twee voorwaarden voldoet en hij kan de aanvraag in gaan vullen.

LET OP: dat kan hij tot en met 12 juli doen! Enige haast is dus wel geboden.

Wat moet u aanleveren?

Om de analyse te kunnen maken hebben wij in ieder geval drie bestanden nodig:

 • de verzamelloonstaat op persoonsniveau van maart, april en mei als u aangifte loonheffing per maand doet
 • de verzamelloonstaat op persoonsniveau van periode 2, 3 en 4 als u aangifte per 4 weken doet.

Deze bestanden levert u aan in Excel. Verwijder wel eerst de kolom met BSN-nummers voor u de bestanden uploadt.

Als er géén geboortedatum in de bestanden staan, hebben we nog een vierde lijst nodig: hierop moeten staan de unieke kandidaatnummers (NIET BSN), de : namen van de medewerkers en hun geboortedatum. Ook deze lijst levert u aan in Excel.

Hoe werkt het?

Heel eenvoudig! Vul onderstaande bestelformulier in, uploadt de losse verzamelloonstaten en indien nodig ook de lijst met namen en geboortedata en druk op ‘bestellen’. Wij gaan dan voor u aan de slag met de analyse en binnen maximaal enkele werkdagen, ontvangt u van ons een overzicht in Excel waarin staat welke kandidaten wel en welke niet voor de TOFA in aanmerking komen. U ontvangt ook een doucmentje met daarin een korte toelichting op de methodiek én een voorbeeld van een mail die u aan uw kandidaten kunt sturen om ze te laten weten dat ze mogelijk recht hebben op € 1650,- inkomenssteun.

Wat kost het?

Deze analyse kost € 475,- exclusief BTW ongeacht het aantal werknemers dat u heeft. Helpdeskabonnees krijgen hierop € 50,- korting.

Bestellen?

Dat doet u met onderstaand formulier. Daarin moet u ook de gevraagde bestanden uploaden. Doet u dat liever niet via het formulier? Zet dan alle gevraagde gegevens in de mail of op welke manier u het ook naar ons wilt sturen en doe dat naar dit mailadres.

Bestelformulier Analyse TOFA

Als u het formulier invult en verstuurt, is uw bestelling definitief en verplicht u zich tot betaling. De kosten zijn €475,- exclusief BTW en de betaaltermijn is 14 dagen. Helpdeskabonnees krijgen automatisch € 50,- korting.
 • Upload hier de verzamelloonstaat op persoonsniveau van februari/periode 2. Dit moet een Excelbestand zijn. Verwijder de kolom met BSN voordat u het bestand uploadt!
  Toegestane bestandstypen: xls, xlsx.
 • Upload hier de verzamelloonstaat op persoonsniveau van maart/periode 3. Dit moet een Excelbestand zijn. Verwijder de kolom met BSN voordat u het bestand uploadt!
  Toegestane bestandstypen: xls, xlsx.
 • Upload hier de verzamelloonstaat op persoonsniveau van april/periode 4. Dit moet een Excelbestand zijn. Verwijder de kolom met BSN voordat u het bestand uploadt!
  Toegestane bestandstypen: xls, xlsx.
 • Deze lijst hoeft u alleen aan te leveren als de geboortedatum niet op de loonstaat staat. Dit moet een Excelbestand zijn.
  Toegestane bestandstypen: xls, xlsx.