Rekentool om de NOW eerst in te schatten en daarna te monitoren

De tijdelijke Noodmaatregel voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) is in de basis een mooie subsidieregeling van de overheid. We hebben hier verschillende blogs over gepubliceerd op FlexNieuws. Je vindt ze hier:

De regeling is weliswaar mooi, maar gezien de snelheid waarmee hij ontwikkeld is en het enorme aantal bedrijven dat er gebruik van gaat maken, is er geen maatwerk. Dat zorgt ervoor dat  u de NOW niet direct aan moet vragen, maar eerst strategisch moet gaan rekenen. Als uw loonsom voor maart, april en mei samen minder is dan drie keer de loonsom van januari, is de kans namelijk groot dat u helemaal geen subsidie krijgt! Alleen weet u dat achteraf pas zeker! Als u in de tussentijd de werknemers wel in dienst hebt gehouden, dan heeft u daarna een dubbel probleem!

Daarom heeft FlexKnowledge een tool ontwikkeld om verschillende scenario’s door te rekenen. U kunt dan het effect van hogere en lagere omzetten en loonsommen op de uiteindelijke subsidie snel doorrekenen. En zodra de subsidie is toegekend, kunt u eenvoudig monitoren wat de verwachte eindafrekening zal zijn en eventueel bijsturen.

Hoe kom ik aan de tool?

Helpdeskabonnees krijgen de tool gratis. Ben t u geen abonnee? Dan kunt u de tool via onderstaand formulier bestellen.

Bestelformulier Rekentool NOW

Als u het formulier invult en verstuurt, is uw bestelling definitief en verplicht u zich tot betaling. De kosten zijn € 95,- exclusief BTW en de betaaltermijn is 14 dagen.