Blogs

Sectorale premie Whk is bekend

Lees verder

Uitzenden volgens nieuw recept van de SER

Lees verder

Hoe ziet de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten eruit?

Iedereen is in afwachting van de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. Hoe zal die er uit gaan zien? Alleen de onderhandelaars…

Lees verder

CAO voor Uitzendkrachten en AVV lopen af, wat nu?

De huidige CAO voor Uitzendkrachten loopt tot en met 31 mei. Ook de algemeen verbindend verklaring (AVV) loopt tot en…

Lees verder

Artikel 9: Hoe borgt u privacy in de cultuur van de organisatie?

U wilt privacy borgen en dat gaat veel makkelijker als een goede omgang met privacy door uw medewerkers normaal wordt…

Lees verder

Artikel 8: Welke rechten hebben kandidaten als het gaat om hun privacy?

Onder de AVG hebben betrokkenen meer en verbeterde privacyrechten. U moet er dus voor zorgen dat zij deze goed kunnen…

Lees verder

Artikel 7: ‘Privacy by Design’ en ‘Privacy by Default’; moet u er echt wat mee?

Gegevensbescherming door ontwerp, in het Engels ‘privacy by design’, houdt in dat de voor verwerking gebruikte mechanismen zo zijn ontworpen…

Lees verder

Artikel 6: Wat zijn nu precies ‘passende en organisatorische maatregelen’ om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen?

De AVG heeft het over zogenaamde ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ ter beveiliging van persoonsgegevens. Uw kandidaten moeten er immers…

Lees verder

Artikel 5: Moet ik eigenlijk wel steeds een Privacy Impact Assessment (PIA of DPIA) uitvoeren?

De ‘gegevensbeschermingseffectbeoordeling’, zoals de AVG een Privacy Impact Assessment (PIA) in goed Nederlands, noemt, zal binnen uw organisatie moeten worden…

Lees verder

Artikel 4: Wisselt u gegevens uit met anderen?

Verantwoordelijke of verwerker? Uitwisselen moet u in dit kader heel breed zien. Ook het invoeren van gegevens in bijv. uitzendsoftware…

Lees verder