Workshop Inlenersbeloning i.s.m. Artra

12 mei 2020
Online via ZOOM

Elke uitzender, detacheerder en/of payroller is verplicht om vanaf dag 1 de inlenersbeloning toe te passen. Dit heeft nogal wat consequenties voor de flexbranche, zowel in wetgeving als in uitvoering. Niet alleen wordt de inlenersbeloning gecontroleerd bij lidmaatschap controles, ook de Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten (SNCU) controleert hierop. Foute toepassing kan zelfs 5 jaar na dato leiden tot claims van werknemers. Diepgaande kennis van verschillende cao’s is vereist om geen fouten te maken! Ook de inlener die gebruik maakt van flexkrachten is gebaat bij voldoende kennis op dit gebied aangezien hij aansprakelijk kan worden gesteld voor het juist uitbetalen van de flexkrachten.