Twiter LinkdIn

Inlenersbeloning

Gelijk geld voor gelijk werk

Gelijke beloning voor gelijk werk is de norm in de uitzendbranche. Sinds 2015 is de ABU-loontabel grotendeels verdwenen en geldt voor al het flexpersoneel vanaf de eerste dag de inlenersbeloning. Maar hoe weet u als intermediair of als inlener wat de juiste beloning is? De definitie verschilt per CAO en is ook afhankelijk van de eigen arbeidsvoorwaarden van de inlener. En als gevolg van recente gerechtelijke uitspraken én de Wet Aanpak Schijnconstructies zijn beide partijen aanspreekbaar op onjuiste toepassing van de beloningsregels.

Inlenersbeloning, wat kunnen wij voor u doen?

FlexKnowledge heeft aan de wieg gestaan van CAOWijzer, een handige wizzard om vanmeer dan 120 cao’s eenvoudig de juiste beloning voor flexkrachten vast te stellen. Maar soms heeft u behoefte aan meer, bijvoorbeeld om uniforme inkoopinstructies vast te stellen.

FlexKnowledge heeft een methodiek ontwikkeld die voor alle partijen een juiste toepassing van de inlenersbeloning heel eenvoudig maakt. Een duidelijk overzicht waarmee de arbeidsvoorwaarden eenvoudig zijn te bepalen voor zowel inlener als intermediair. Daarbij hanteren we de volgende stappen:

  • De toepasselijke CAO én de arbeidsvoorwaarden worden geanalyseerd op elementen van de inlenersbeloning: de beste van die twee geldt voor de ingeleende krachten
  • De verschillen in de definities van inlenersbeloning in de verschillende cao’s worden inzichtelijk gemaakt, zodat de inlener weet dat bij een payroll-cao andere arbeidsvoorwaarden kunnen gelden dan bij een ABU of NBBU-lid en dat dat dus ook een andere kostprijs heeft
  • De toeslagen en vergoedingen worden inzichtelijk gemaakt
  • De kostprijsstructuur van elk van deze elementen wordt toegelicht

Bijkomend voordeel van deze uitwerking is dat alle partijen dezelfde uitgangspunten hanteren voor de tariefbepaling en het uitzendbureau dus betaald wordt voor zijn toegevoegde waarde. Interesse? Neem contact met ons op voor een afspraak!